Комплект информация за 7-те чакри за начинаещи

7 броя листовки с точна синтезирана информация за всички чакри

Подробно описание +

Листовките са ключово помагало за всеки, поел по пътя на опознаване на вътрешната си сила и енергия, с цел задълбочено знание и работа с нея. Полезни са да разбереш с кои кристали, аромати, звукови честоти и занимания да настройваш и стимулираш енергийния поток във всяка чакра.

За всяка чакра има листовка с важна, активираща информация:

  • Наименование на санскрит
  • Разположение и органи в тялото  
  • Янтра – визуално изображение
  • Мантра – свещена сричка, дума или строфа
  • Звукова честота еквивалент на чакрата
  • Мудра –  жест за активиране на енергийния поток в тялото
  • Асани – статични пози на тялото в йога
  • Обвързаност с цвят, планета и кристал, аромат, активиращи действия и ефективни утвърждения

Съдържанието на комплекта 7 листовки за чакрите е синтезирано и структурирано въведение в познанието на йога за енергийни центрове (чакри) в човешкото тяло за начинаещи. Запознаване с характеристиките и проявленията на всеки един енергиен център, ще бъде от полза в разбирането на основните качества свързани с тях: оцеляване, сексуалност, сила, любов, съзидателност, интуиция и духовност.

Листовките дават насоки за съзерцание (или медитация), както и комплекс от йога асани, които да бъдат част от  ежедневни практики за задълбочена работа с чакрите и самопознание.